ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธราเทพ จันทร์สวี ป.5/1 เด็กชายศิริกานต์ หิตะโกวิท ป.5/1 เด็กชายนภัสกร คลังทรัพย์ ป.5/
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2555,14:13   อ่าน 1022 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันคอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E - Book ) ระดับชั้น ป.4 - 6 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนทัศน์ ทองแก้ว ป.6/3 เด็กหญิงพิชญพัฒน์ พิมาน ป.6/3
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2555,07:43   อ่าน 2632 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันคอมพิวเตอร์ ประเภทโปรแกรมนำเสนอ ( Microsoft PowerPoint ) ระดับชั้น ป.4 - 6 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวรลักษณ์ นุ้ยดำ ป.6/3 เด็กหญิงสิริรัตน์ ช่วยเต็ม ป.6/3
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2555,07:28   อ่าน 6024 ครั้ง