ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายทวี ศรีนวล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/09/2011
ปรับปรุง 25/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 467113
Page Views 751299
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครู
ผลการสอบโอเน็ต
ทรูปลูกปัญญา
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง จุฑามณ๊ วัฒนะ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง ปิญาภรณ์ พรหมขุนทอง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง ฐิตาพร จันทร์เพ็ง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง กุลนิษฐ์ ขวัญเมือง
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชาย เสฎฐวุฒิ ธรรมณี
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง สิรวรรณ นิยมคง
ตำแหน่ง : กิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง ปฐมาวดี ฐิตะฐาน
ตำแหน่ง : หัวหน้าห้อง ป. 3/1
ระดับชั้น : ป. 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง สุรัชนา ตั้งมีลาภ
ตำแหน่ง : หัวหน้าห้อง MEP 4
ระดับชั้น : MEP 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชาย ธนภัทร รออุนา
ตำแหน่ง : หัวหน้าห้อง ป. 4/1
ระดับชั้น : ป. 4/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชาย ศุภพล ยมขวัญเมือง
ตำแหน่ง : หัวหน้าห้อง ป. 4/2
ระดับชั้น : ป. 4/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง ศศินิภา ยินดี
ตำแหน่ง : หัวหน้าห้อง ป.4/3
ระดับชั้น : ป.4/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชาย ชัชนันท์ เพราทอง
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชาย อิงควัต เรียบร้อย
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง ติชิลา ชอบตรง
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปรียาวรรณ เกื้อกาญจน์
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :