ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายทวี ศรีนวล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/09/2011
ปรับปรุง 25/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 467117
Page Views 751303
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครู
ผลการสอบโอเน็ต
ทรูปลูกปัญญา
ครูพิเศษ

นายเสรี ขวัญยืน
ครู คศ.2

นายประภากร คำออน
ครู คศ.3

นายวีระศักดิ์ พรหมหาญ
ครู คศ.2

นายวรศักดิ์ ด่านสวัสดิ์
ครู คศ.2

นายจะเร มากเกลื่อน
ครู คศ.3

นางอุไร หิตะโกวิท
ครู คศ.2

นางสาวเยาวณี อินสุรธาร
ครู คศ.3

นางบุญล้อม กลับชนะ
ครู คศ.3

นางมุกดา เสมสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางสุภา นวลสุทธิ์
ครู คศ.2

นางสาวถกลรัตน์ เอียดสุย
ครูผู้ช่วย

นางอุบล รอบคอบ
ครู คศ.3

นางอุบล บุญมี
ครู คศ.3

นางภาวณี ขุนจำเริญ
ครู คศ.2

นางเรวดี สวี
ครู คศ.3

นางเสงี่ยม ยุติมิตร
ครู คศ.3

นางสาวสาลินี ศรีสมัย
ครูจ้างสอน

นางสาวพรรณธิรา ใจสมคม
ครูจ้างสอน

นายสว่างพงศ์ ฐิตะฐาน
วิทยากรจ้างสอน

นายนที รักร่วม
ครูจ้างสอน