ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายทวี ศรีนวล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/09/2011
ปรับปรุง 16/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 451731
Page Views 726264
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครู
ผลการสอบโอเน็ต
ทรูปลูกปัญญา
ครูพิเศษ

นายเสรี ขวัญยืน
ครู คศ.2

นายประภากร คำออน
ครู คศ.3

นายวีระศักดิ์ พรหมหาญ
ครู คศ.2

นายวรศักดิ์ ด่านสวัสดิ์
ครู คศ.2

นายจะเร มากเกลื่อน
ครู คศ.3

นางอุไร หิตะโกวิท
ครู คศ.2

นางสาวเยาวณี อินสุรธาร
ครู คศ.3

นางบุญล้อม กลับชนะ
ครู คศ.3

นางมุกดา เสมสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางสุภา นวลสุทธิ์
ครู คศ.2

นางวันทนีย์ พลธสูร
ครู คศ.2

นางพิไลพร แก้วสวี
ครู คศ.2

ว่าที่ ร.ต. หญิง เบญจมาศ หนูมาก
ครูผู้ช่วย

นางสาวสาลินี ศรีสมัย
ครูจ้างสอน

นางสาวพรรณธิรา ใจสมคม
ครูจ้างสอน

นายสว่างพงศ์ ฐิตะฐาน
วิทยากรจ้างสอน

นายนที รักร่วม
ครูจ้างสอน