ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวหริญวราห์ เพชรพรหม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวปอถัก คำเหยียด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางพรทิพย์ ณ สุวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางนิตยา ภู่บรรจง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3