ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 15) 04 ธ.ค. 64
กำหนดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2564 วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (อ่าน 1005) 30 พ.ย. 64
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) เรื่อง ขยายเวลาเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 136) 14 ก.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ประกาศไม่มีการจับฉลากนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 312) 23 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2564 ซึ่งมีผู้สมัคร กลุ่มในเขตพื (อ่าน 459) 25 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งมี กลุ่มนอกเขตพื้นที่บริการ ผ่านการตรวจคุณสมบัติ จำนวน 81 คน และให้มารายงานตัวเพื่อจับฉลาก ในวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 ดังรายชื่อดังแนบ (อ่าน 364) 25 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา. ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคา (อ่าน 345) 24 มี.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษ MEP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) (อ่าน 450) 12 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบประเภทห้องเรียนพิเศษ MEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 380) 11 มี.ค. 64
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 330) 11 มี.ค. 64
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 (อ่าน 478) 11 ก.พ. 64
ประกาศ เรื่อง การเปิดเรียนตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยให้นักเรียนทุกคนมาเรียนในวันจั (อ่าน 410) 29 ม.ค. 64
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) เรื่อง การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่ 4-31 มกราคม 2564 (อ่าน 3332) 03 ม.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การทดลองเปิดสถานศึกษาเต็มรูปแบบ On site ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 25 (อ่าน 3435) 13 ส.ค. 63
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าเรียน ป.2-6 (อ่าน 3585) 04 มิ.ย. 63
ประกาศ แจ้งผลการจัดห้องเรียน ปีการศึกษา 2563 ป.1 - ป.6 (อ่าน 6732) 27 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3667) 27 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง (อ่าน 3711) 26 มี.ค. 63
ประกาศ เลื่อนการประกาศและรับผลการเรียน (อ่าน 3550) 24 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (อ่าน 3697) 20 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3620) 20 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) เรื่อง ผลการสอบจัดห้องเรียนนักเรียนชั้น ป. 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3781) 17 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง (อ่าน 3629) 09 มี.ค. 63
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) เรื่อง งดการจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (อ่าน 3691) 06 มี.ค. 63
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3798) 22 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (อ่าน 3658) 15 ต.ค. 62
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) มีความประสงค์บุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง (อ่าน 3701) 11 ต.ค. 62
ประกาศจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ระหว่างวันที่ 6-8 พ.ค. 2562 (อ่าน 3913) 28 มี.ค. 62
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ (อ่าน 3930) 14 มี.ค. 62
ประกาศ เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ป.1 ห้อง MEP ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3893) 04 มี.ค. 62
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นป.1 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ MEP ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 4066) 25 ก.พ. 62
ประกาศ ปิดเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 4, 7, 8 มกราคม 2562 (อ่าน 3901) 03 ม.ค. 62
ประกาศ ปิดเรียนนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 4 มกราคม 2562 (อ่าน 3999) 03 ม.ค. 62
รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 4264) 02 ม.ค. 62
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) เรื่อง การขาดทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง อาคารเรียน แบบ 017 ของ (อ่าน 4030) 20 ส.ค. 61
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) เรื่องการขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง อาคารเรียน แบบ 017 (อ่าน 4257) 02 ก.ค. 61
ประกาศ สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) เปิดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน-เครื่องเขียนต่างๆ (อ่าน 4319) 20 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 4263) 29 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 4689) 29 มี.ค. 61
แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 4142) 23 มี.ค. 61