ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)

เรื่อง  การกำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและค่าเป้าหมาย
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2563,12:07   อ่าน 3531 ครั้ง