ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2561 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561   วันที่ 7 – 11 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)

การรับนักเรียน ชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2561

รับสมัคร  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2561
                เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
                ณ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
จับฉลาก  วันที่ 10 มีนาคม 2561
                เวลา 09.00 น.  ณ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก
               วันที่ 10 มีนาคม 2561
               เวลา 09.00 -  16.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
มอบตัว   วันที่ 17 มีนาคม 2561
               เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)

หมายเหตุ เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 – 15 พฤษภาคม 2557


การรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รับสมัคร  วันที่ 7 – 11 มีนาคม 2561
                เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
                ณ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
จับฉลาก  วันที่ 18 มีนาคม 2561
                เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก
               วันที่ 18 มีนาคม 2561
               เวลา 09.00 -  16.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
มอบตัว   วันที่ 24 มีนาคม 2561
               เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)

หมายเหตุ   รับนักเรียนที่จบชั้นอนุบาล 3 และเกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2554 – 15 พฤษภาคม 2555

โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 1414 ครั้ง