ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 67) 09 ก.พ. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 302) 18 ม.ค. 61
การดำเนินกิจกรรม PLC เพื่อแก้ปัญหาภาษาอังกฤษของศูนย์ PEER Center อำเภอสวี ในระยะที่ 3 (อ่าน 152) 27 พ.ย. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ตามห้องเรียน (อ่าน 815) 20 มี.ค. 60
ประกาศผลสอบคัดเลือกห้องเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 848) 20 มี.ค. 60
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคารจ้างสร้างอาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ข เขตแผ่นดินไหว (อ่าน 330) 27 ธ.ค. 59
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ข เขตแผ่นดินไหว (อ่าน 292) 25 พ.ย. 59
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) ได้ผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร SCQA (อ่าน 380) 01 ก.ย. 59
การสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษศูนย์ PEER Center อำเภอสวี (อ่าน 439) 08 มิ.ย. 59
ประกาศ การจัดห้องเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 579) 24 มี.ค. 59
ประกาศผลสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (นักเรียนเข้าใหม่) ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1027) 22 มี.ค. 59
แจ้งกำหนดการของโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) (อ่าน 595) 08 มี.ค. 59
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องแต่งกายวงโยธวาทิต (อ่าน 536) 10 ก.ค. 58
ประกาศ คุณครูสามารถดาวน์โหลเอกสาร โครงการ ปี57 ได้แล้ว คลิ๊กดูเพิ่มเติม (อ่าน 471) 13 มี.ค. 58
ขณะนี้ ครูสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร เกี่ยวกับการจัดทำโครงการ - สมุดบันทึกความดี ที่ ปุ่ม/รูป ดาวน์โ (อ่าน 810) 19 ก.พ. 58
สรุปยอดเงินทอดผ้าป่าการศึกษาสามัคคีโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)ได้เป็นจำนวนเงิน 1,568,482 บาท (อ่าน 487) 12 ก.พ. 58
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (อ่าน 517) 11 ก.พ. 58
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์กระดานปลอดฝุ่นพร้อมติดตั้ง (อ่าน 621) 06 ส.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา (อ่าน 623) 18 เม.ย. 57
เด็กชายธนวัฒน์ เพชรขจร สอบ o-net วิชาคณิตศาสตร์ ได้ คะแนนเต็ม 100 คะแนน (อ่าน 807) 08 เม.ย. 56