ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสวี ขอขอบพระคุณ คุณว่าศักดิ์ เจิมจิระ ​โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดกระบี่ และ คุณจงจิตร ประทุมชัย นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ สพป.ชพ1 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)เพื่ออุ
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2564,13:48   อ่าน 19 ครั้ง