ภาพกิจกรรม
ด้วยโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)ได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 Pfizer เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามโครงการ Kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม จังหวัดชุมพร โดยเป็นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-1
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2564,13:37   อ่าน 34 ครั้ง