ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 26 มีนาคม 2564. ท่านผู้อำนวยการไวกูณฐ์. เหมือนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมแข่งขันทักษะการคิดเลขเร็ว ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2564,20:15   อ่าน 88 ครั้ง