ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 23. กุมภาพันธ์. 2564. ท่านรองสิทธิชัย. โคนาหาญ ท่านรองสานนท์. สุดสวาสดิ์ และตัวแทนชุมชนในตลาดสวี. ร่วมประขุมปรึกษาหารือ กับ ท่านวัฒนะ. โพธิ์นาคเงิน. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชุมพร เกี่ยวกับถนนหนทางเข้าสวี โดยไม่ต้องปิดช่องทางการจราจร
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2564,22:59   อ่าน 16 ครั้ง