ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม Speak Up English โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจในการพูดสื่อสารสารภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ให้กับนักเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) ของเรา ณ บริเวณหน้าเสาธง
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2563,22:08   อ่าน 81 ครั้ง