ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายไวกูณฐ์ เหมือนทอง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ร่วมกิจกรรม วันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมไทยที่สืบต่อกันมายาวนาน การระลึกถึงผู้มีพระคุณ ครูอาจารย์ซึ่งเป็นผู้ให้นั้น เป
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2563,23:58   อ่าน 177 ครั้ง