ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอสวี
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2563,16:38   อ่าน 22 ครั้ง