ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 (16 มิ.ย. 2563)
กิจกรรมมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563
ทุนสอบเข้าเรียนต่อห้องเรียนปกติโรงเรียนสวีวิทยา โดยคุณอาคม พรหมขุนทอง
16 มิถุนายน 2563

วันที่ 16 มิถุนายน 2563  นายไวกูณฐ์ เหมือนทอง พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ศรัณยวงศ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) และนางชูใจ หอมลาภ หัวหน้างานทุนการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ทุนสอบเข้าเรียนต่อห้องเรียนปกติโรงเรียนสวีวิทยา โดยคุณอาคม พรหมขุนทอง จำนวน 6 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท ณ ห้องสมุด โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ซึ่งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน มีดังนี้ 
1. เด็กหญิงจิดาภา โฆษิตกุลพร
2. เด็กหญิงรติกร ชูเรือง
3. เด็กหญิงนิลดา รัตนโลหะ
4. เด็กชายเกริกชัย แดงเสน
5. เด็กชายอภิชาติ ทักษิณ
6. เด็กชายกฤติน วชิระศิริ

 

Cr. พรรณวดี พฤกษามุก ภาพ / เบญจมาศ เพชรทอง ข่าว
 

 

โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2563,17:03   อ่าน 90 ครั้ง