ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ด้านภาษาไทย ด้านคณิตศาสตร์ และรวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพื้นที่ และสูงกว่าระดับประเทศ
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2563,10:01   อ่าน 207 ครั้ง