ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ สูงกว่าระดับ สพฐ. และสูงกว่าระดับประเทศ
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2563,14:24   อ่าน 188 ครั้ง