ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง (21 ก.พ. 2563)
วันที่ 21 ก.พ 63 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 ได้ทำกิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง โดยร่วมเข้าฐานการเรียนทั้งสิ้น 9 ฐาน เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านต่างๆ ส่งเสริมการเรียนรู้และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2563,21:48   อ่าน 492 ครั้ง