ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
Merry Christmas & Happy New Year (วันที่ 25 ธันวาคม 2562)
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายไวกูณฐ์ เหมือนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Merry Christmas & Happy New Year ประจำปีการศึกษา  2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณี  ของชาวตะวันตก นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ดีมากยิ่งขึ้น  แสดงออกถึงความก้าวหน้า รู้ทันเหตุการณ์ในสังคมโลกยุคไร้พรมแดนในเรื่องของภาษาอังกฤษ และยังให้นักเรียนเกิดความสุข สนุกสนามในการจัดกิจกรรมการเฉลิมฉลอง การอวยพรความสุขซึ่งกันและกัน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 2563,14:57   อ่าน 72 ครั้ง