ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายไวกูณฐ์ เหมือนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
วันที่ 26 ธันวาคม 2562
นายไวกูณฐ์ เหมือนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โดย 
ภาคเช้า --> ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 และประถมศึกษาปีที่ 1-3 
ภาคบ่าย-->ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 เพื่อนำไปพัฒนาในภาคเรียนที่ 2 ต่อไป ในนามโรงเรียนบ้านอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ขอขอบคุณ
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2562,21:30   อ่าน 92 ครั้ง