ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มอบทุนการศึกษา และมอบเกียรติบัตร (18 ธันวาคม 2562)
วันที่ 18 ธ.ค. 2562 นายธีธัช วุฒิวงศ์งาม ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) โดยผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบทุนการศึกษา และนายไวกูณฐ์ เหมือนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันประกวดเครื่องดนตรีประเภทวงเครื่องลม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ผลการแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2562,17:14   อ่าน 47 ครั้ง