ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 (26 ต.ค. - 1 พ.ย. 2562)
ในระหว่างวันที่ 2ุ6 ต.ค. - 1 พ.ย. 2562 โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ได้ส่งผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ได้แก่ นายเสรี ขวัญยืน นางสาวสุภาวิณี กุศลชู นางสาวสาลินี ศรีสมัย และนายชัยพร เรียบร้อย พร้อมด้วยลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2562,22:21   อ่าน 725 ครั้ง