ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสวีคุรุกษิณาลัย
คณะครูโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์ ) เข้าร่วมกิจกรรมสวีคุรุกษิณาลัย 2562 ณ โรงเรียนสวีวิทยา เนื่องจาก โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) มีผู้บริหารและคุณครูจำนวน 2 คน ที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2562 นี้ คือ ผอ.ทวี ศรีนวล และคุณครูรจิต ณัฐนรากร โดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอสวีและสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาอำเภอสวี ได้จัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้บริหารและคณะครูที่เกษียณอายุราชการในปีนี้
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 2562,20:48   อ่าน 580 ครั้ง