ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ร่วมพิธีทบทานคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือเนตรนารี ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) นำ กองเนตรนารี สามัญ จำนวน 1 กอง ประกอบด้วย  เนตรนารี จำนวน 34 คน ร่วมกับ ผู้กำกับเนตรนารีสามัญ 2  ท่าน คุณครูวนิสา  ชนะ  คุณครูพิไลพร  แก้วสวี และท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นายสุรเชษฐ์  ทองแย้ม เข้าร่วมพิธีทบทานคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือเนตรนารี สำนักงานลูกเสือจังหวัดชุมพร  วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2562  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร   และ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)จัดกิจกรรมดังกล่าว ที่ โรงเรียนด้วย โดยมีลูกเสือ-เนตรนารี เข้า ร่วม 458 คน ผู้กำกับ 25 ท่าน เพื่อส่งเสริม และสร้างความเป็นระเบียบวินัย พร้อมทั้งเห็นความสำคัญของกิจการลูกเสือไทย
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2562,11:01   อ่าน 384 ครั้ง