ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย (8 มิ.ย. 2562)
วันที่ 8 มิถุนายน 2562 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทยในกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2562 สพป.ชพ.ชุมพร เขต 2 ณ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ซึ่งมีผลการแข่งขัน ดังนี้ 1.กืจกรรมพินิจวรรณคดี ระดับ ป.1-4 เด็กหญิงภัทราวดี ตระหง่าน ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 2.กิจกรรมวรรณกรรมพิจารย์ ระดับ ป.1-3 เด็กหญิงกฤตพร แท่นแก้ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน 3. กิจกรรมคัดลายเมือ ระดับ ป.1-3 เด็กหญิงกัญญาณัท นาคพันธ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง 4.กิจกรรมพินิจวรรณคดี ระดับ ป.1-3 เด็กชายพชร บัวสุวรรณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน 5.กิจกรรมตอบคำถามสารานุกรมไทย ระดับ ป.4-6 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย หลิมวัฒนา เด็กหญิงวีรยา เมืองแดง เด็กหญิงชุติกาญจน์ เพชรแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทองแดง
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2562,22:16   อ่าน 1978 ครั้ง