ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประกาศรายชื่อ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน 2562
ประกาศรายชื่อ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ประจำปีการศึกษา 2562
เบอร์ 1 พรรคพลังนาโพธิ์ เด็กหญิงนันทนัช รู้จำ
เบอร์ 2 พรรคนาโพธิ์ก้าวหน้า เด็กหญิงอัญชิษฐา วีระวงศ์
เบอร์ 3 พรรคเพื่อโรงเรียน เด็กหญิงสุธาทิพย์ พรหมหาญ
เบอร์ 4 พรรคนาโพธิ์พัฒนา เด็กหญิงธัญภัสร์ อาจหาญ
กำหนดการเลือกตั้งในวันที่ 13 มิถุนายน 2562
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2562,20:24   อ่าน 159 ครั้ง