ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นักเรียนที่ได้ 100 คะแนนเต็ม ในการทดสอบ NT ประจำปี 2561
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนจำนวน 4 คน ได้แก่ 1. เด็กชายธิดิสรณ์ ไชยแขวง 2.เด็กหญิงธัญวรัตม์ ศุภกิจรัตนากุล 3.เด็กหญิงชวิศา หนูกลิ่น และ 4. เด็กหญิงศุภนิดา มากสวี เป็นนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนเต็ม ด้านการคำนวณ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ประจำปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2562,09:39   อ่าน 223 ครั้ง