ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ O-NET'61
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนจำนวน 5 คน ได้แก่ 1.เด็กหญิงสินัชชา เมืองสง 2.เด็กหญิงธีร์พิชชา อาจหาญ 3.เด็กหญิงพินันทา เพราแดง 4.เด็กชายธนภัทร รอดอุนา 5.เด๋กชายธนโชติ พ่วงแม่กลอง เป็นนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2562,11:28   อ่าน 173 ครั้ง