ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผลการสอบนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 (5 ก.พ. 2562)
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) เข้าร่วมการสอบนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 
รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนวัดประสาทนิกร มีผลการสอบ ดังนี้
1. วิชาคณิตศาสตร์ เหรียญเงิน เด็กชายธนโชติ พ่วงแม่กลอง
2. วิชาวิทยาศาสตร์
- เหรียญทอง
1. เด็กหญิงจิตตานันท์ ไวยารัตน์
2. เด็กชายณัฐภัทร ลิสวัสดิ์
3. เด็กหญิงพินันทา เพราแดง
- เหรียญเเงิน
1. เด็กหญิงชลธิชา หอมลาภ
2. เด็กหญิงปริณดา สังข์ชัย
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2562,13:39   อ่าน 151 ครั้ง