ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันครู (16 มกราคม 2562)
วันที่ 16 มกราคม 2562 นายทวี ศรีนวล ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสวีวิทยา อำเภอสวี จังหวัดชุม จัดขึ้นโดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอสวี ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ พิธีทางศาสนา กิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และยกย่องเชิดชูเกียรติครู ซึ่งโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิื) ได้่เกียรบัตรเนื่องในโอกาสวันครู ดังนี้ 1.นางสาวภัทรวดี จำใบรัตน์ ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน 2. นางสาวพรรณวดี พฤกษามุก ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน และครูดีเด่น 3. นายจะเร มากเกลื่อน ครูดีเด่น 4. นางนิตยา ภู่บรรจง ครูดีเด่น 5. นางเบญจมาศ เพชรทอง ครูดีเด่น และ 6. นางสมจิต จามจุฬี ครูดีเด่น
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2562,13:35   อ่าน 329 ครั้ง