ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
แนะแนวการศึกษาต่อจากโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา (20 ธ.ค. 61)
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา แนะแนวการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 25ุ62 ในโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (EP) โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ (EIS) เและโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (พว) ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2561,14:43   อ่าน 247 ครั้ง