ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันปิยมหาราช (23 ตุลาคม 2561)
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
วันที่ ๒๓ ตุลาคม บุคลากรโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารอเนกประาสงค์ที่ว่าการอำเภอสวี เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2561,14:33   อ่าน 119 ครั้ง