ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA)
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA) ณ โรงเรียนอนุบาลระนอง จังหวัดระนอง เพื่อให้คณะผู้บริหารและครูได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เป็นแบบอย่างแนวทางการปฎิบัติด้านการจัดการศึกษา และสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2561,21:04   อ่าน 332 ครั้ง