ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายทวี ศรีนวล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/09/2011
ปรับปรุง 27/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 435313
Page Views 696940
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครู
ผลการสอบโอเน็ต
ทรูปลูกปัญญา
ภาพกิจกรรม

โครงการโรงเรียนวิถึพุทธกัลยาณมิตรเพื่อคืนคุณธรรม จริยธรรม สู่สังคม
( จำนวน 88 รูป / ดู 378 ครั้ง )
กิจกรรมค่ายรักการอ่าน 25 กุมภาพันธ์ 2560
( จำนวน 89 รูป / ดู 139 ครั้ง )
การมอบเกียรติบัตรกิจกรรมยอดนักอ่านและคุณครูผู้ส่งเสริมการอ่านดีเด่น
( จำนวน 100 รูป / ดู 211 ครั้ง )
การมอบเกียรติบัติให้กับนักเรียนในโครงการ
( จำนวน 58 รูป / ดู 108 ครั้ง )
การมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
( จำนวน 41 รูป / ดู 81 ครั้ง )
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.6 เครือข่ายพระธาตุสวี 15 -17 ก.พ. 2560
( จำนวน 142 รูป / ดู 746 ครั้ง )
การแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์พ่อแม่ ลูก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559
( จำนวน 51 รูป / ดู 113 ครั้ง )
โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย 21 กุมภาพันธ์ 2560
( จำนวน 77 รูป / ดู 299 ครั้ง )
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
( จำนวน 30 รูป / ดู 76 ครั้ง )
โครงการทัศนศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
( จำนวน 90 รูป / ดู 168 ครั้ง )
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จังหวัดชุมพร
( จำนวน 78 รูป / ดู 130 ครั้ง )
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
( จำนวน 52 รูป / ดู 180 ครั้ง )