ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายทวี ศรีนวล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/09/2011
ปรับปรุง 16/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 451712
Page Views 726229
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครู
ผลการสอบโอเน็ต
ทรูปลูกปัญญา
ภาพกิจกรรม

กิจกรรม วันปัจฉิมนิเทศ อำลาสถาบันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 30 มีนาคม 2560
( จำนวน 114 รูป / ดู 597 ครั้ง )
กิจกรรม มอบวุฒิบัตรนักเรียนอนุบาล 2 (บัณฑิตน้อย) ปีการศึกษา 2559 30 มีนาคม 2560
( จำนวน 80 รูป / ดู 312 ครั้ง )
โครงการโรงเรียนวิถึพุทธกัลยาณมิตรเพื่อคืนคุณธรรม จริยธรรม สู่สังคม
( จำนวน 88 รูป / ดู 720 ครั้ง )
กิจกรรมค่ายรักการอ่าน 25 กุมภาพันธ์ 2560
( จำนวน 89 รูป / ดู 399 ครั้ง )
การมอบเกียรติบัตรกิจกรรมยอดนักอ่านและคุณครูผู้ส่งเสริมการอ่านดีเด่น
( จำนวน 100 รูป / ดู 393 ครั้ง )
การมอบเกียรติบัติให้กับนักเรียนในโครงการ
( จำนวน 58 รูป / ดู 253 ครั้ง )
การมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
( จำนวน 41 รูป / ดู 153 ครั้ง )
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.6 เครือข่ายพระธาตุสวี 15 -17 ก.พ. 2560
( จำนวน 142 รูป / ดู 933 ครั้ง )
การแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์พ่อแม่ ลูก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559
( จำนวน 51 รูป / ดู 188 ครั้ง )
โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย 21 กุมภาพันธ์ 2560
( จำนวน 77 รูป / ดู 404 ครั้ง )
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
( จำนวน 30 รูป / ดู 157 ครั้ง )
โครงการทัศนศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
( จำนวน 90 รูป / ดู 283 ครั้ง )