ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายทวี ศรีนวล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/09/2011
ปรับปรุง 25/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 467123
Page Views 751309
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครู
ผลการสอบโอเน็ต
ทรูปลูกปัญญา
คณะผู้บริหาร

นายทวี ศรีนวล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอุษา สุวรรณศักดิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเสรี ขวัญยืน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายประภากร คำออน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

นางศิริพร โชติกวณิชย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางณัฐยา ผุสดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางบุญล้อม กลับชนะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผน