ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 417 KB 12889
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 240.5 KB 163
ตัวอย่างการวิเคราะห์สื่อดิจิตอล 8 กลุ่มสาระ True Word Document ขนาดไฟล์ 121.75 KB 1086
ตัวอย่างการวิเคราะห์แผนจัดการเรียนรู้ True Word Document ขนาดไฟล์ 32.21 KB 907
ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้ True Word Document ขนาดไฟล์ 49.29 KB 2385
แบบบันทึกการตรวจร่างกาย Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 285
เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 654.5 KB 371
เอกสาร10 Word Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 7281
เอกสาร9 Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 1311
เอกสาร8 Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 2706
เอกสาร7 Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 23039
เอกสาร6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 321
เอกสาร5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.45 MB 505
เอกสาร4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 348
เอกสาร3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.79 MB 302
เอกสาร2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 354
เอกสาร1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 545