ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 417 KB 60446
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 240.5 KB 37612
ตัวอย่างการวิเคราะห์สื่อดิจิตอล 8 กลุ่มสาระ True Word Document ขนาดไฟล์ 121.75 KB 38525
ตัวอย่างการวิเคราะห์แผนจัดการเรียนรู้ True Word Document ขนาดไฟล์ 32.21 KB 38460
ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้ True Word Document ขนาดไฟล์ 49.29 KB 43264
แบบบันทึกการตรวจร่างกาย Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 37734
เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 654.5 KB 37808
เอกสาร10 Word Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 45301
เอกสาร9 Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 38754
เอกสาร8 Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 40549
เอกสาร7 Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 63294
เอกสาร6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 37780
เอกสาร5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.45 MB 37950
เอกสาร4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 37800
เอกสาร3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.79 MB 37727
เอกสาร2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 37811
เอกสาร1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 37992