ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 417 KB 114316
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 240.5 KB 93832
ตัวอย่างการวิเคราะห์สื่อดิจิตอล 8 กลุ่มสาระ True Word Document ขนาดไฟล์ 121.75 KB 94749
ตัวอย่างการวิเคราะห์แผนจัดการเรียนรู้ True Word Document ขนาดไฟล์ 32.21 KB 94668
ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้ True Word Document ขนาดไฟล์ 49.29 KB 99485
แบบบันทึกการตรวจร่างกาย Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 93960
เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 654.5 KB 94035
เอกสาร10 Word Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 101499
เอกสาร9 Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 94976
เอกสาร8 Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 96732
เอกสาร7 Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 119521
เอกสาร6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 94011
เอกสาร5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.45 MB 94173
เอกสาร4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 94023
เอกสาร3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.79 MB 93959
เอกสาร2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 94031
เอกสาร1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 94217