ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน


รูปดอกบัวสีชมพูบนตัวอักษร อ สีน้ำเงิน
หมายถึง ดอกบัวเริ่มบานพ้นน้ำแล้ว พร้อมที่รับความรู้ที่ครูสอน

สีประจำโรงเรียน
สีฟ้า หมายถึง ความสูงส่งแห่งปัญญา
สีขาว หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม มีน้ำใจใสสะอาดบริสูทธิ์
สีฟ้า-ขาว หมายถึง มีคุณธรรม จริยธรรม สู่ความสูงส่งแห่งปัญญา

คำขวัญประจำโรงเรียน
เรียนดี มีพลานามัย พร้อมวินัย ใจรักเรียน

อักษรย่อ
น.พ.